PK:s Inlagda Sill

420gProduktspecifikationer
Storlek sill 420g
Leverantör Klädesholmen